گودفورپی توزیع کننده کالای برق و لوازم فروشگاه الکتریکی

لوازم جانبی شامل چند راهی و سه راهی برق  و محافظ  برق یخچال و کامپیوتر و دوشاخه برق از کالاهایی هستند که در سبد گودفورپی وجکد دارند و  کلید و پریز ، روشنایی ، سیم و کابل ، لوازم ارت از جمله مواردی هستند که به زودی به صورت کامل به سبد کالای گودفورپی افزوده خواهند شد .

دسته بندی محصولات این گروه