تصویر مربوط به دسته بندیالکترو پمپ آب صنعتی و کشاورزی

الکترو پمپ آب صنعتی و کشاورزی

مشاهده:

مرتب سازی بر اساس:
تصویر مرتبط با محصول کف کش 1/5 - 32 - 0/75 استریم
برند: ‎استریم _ stream

کف کش 1/5 - 32 - 0/75 استریم

حداکثر ارتفاع 32 متر و سایز خروجی 1 اینچ

1,659,000
دستگاه
480030