سایر هزینه ها


برای هر فاکتور مبلغ ثابت 15 هزار تومان بابت هزینه خدمات و بسته بندی کالا اخذ خواهد شد. بدیهی است هرچه مبلغ فاکتور افزایش یابد این هزینه کمتر به چشم خواهد آمد.
لازم به یادآوری است، برای سفارش های بالای 4 میلیون تومان، 20 هزار تومان تخفیف در مبلغ سفارش منظور می شود.
همچنین برای سفارش های بالای 8 میلیون تومان، 20 هزارتومان تخفیف دیگر ( علاوه بر تخفیف 20 هزار تومانی مربوط به سفارش بالای 4 میلیون ) در مبلغ سفارش منظور خواهد شد.