اعلام فعالیت های فروشگاه گودفورپی در راستای حفظ محیط زیست

در راستای حفظ محیط زیست فروشگاه اینترنتی گودفورپی اقدام به تغییر در شیوه ی استفاده از کارتن ها جهت بسته بندی و ارسال کالاها کرده است.