شرایط ایجاد حساب اعتباری

شرایط ایجاد حساب اعتباری

مشتریان محترمی که قصد خرید از شرکت را دارند می توانند به صورت اعتباری از شرکت خرید داشته باشند.جزئیات را در شرح خبر مطالعه بفرمائید.